DUSTTEC

DUSTTEC effektiv og miljørigtig inddækning af områder med farlige og giftige materialer.

DUSTEC kan effektivt og enkelt anvendes til at opbygge indvendig såvel som udvendig afdækning i miljøbelastede områder. F.eks. hvor der skal nedtages asbest eller blyholdige materialer, eller hvor der på en sikker og kontrolleret måde skal bortfjernes giftige eller forurenede materialer.

Kan etableres med udsugning og filtrering af forurenet luft

DUSTTEC kan etableres med udsugning og filtrering af forurenet luft samt indsugning af ren luft og med undertryk i DUSTTEC “kabinen” således at et stabilt lukket arbejdsmiljø etableres. På den måde spreder støv og eventuelt dampe fra de forurenede materialer sig ikke i resten af byggeriet.

Løsningen monteres og etableres af BOXTEC.

DUSTTEC løsningerne er et af vores special områder hvor vi i tæt samarbejde med miljøgodkendte affaldsbehandlere etablerer den type afdækning der er behov for ved den specifikke opgave.

DUSTTEC løsningen monteres og etableres af BOXTEC.

Vi genanvender hele DUSTTEC løsningen.

DUSTTEC er miljøvenlig og giver mindre omkostningstungt affald.

DUSTTEC afdækningerne kan nemt flyttes og genbruges fra etage til etage hvor man f.eks. genanvender hele DUSTTEC løsningen.

Alle BOXTEC’s profiler uanset system er i aluminium som kan genbruges eller sælges – dvs. intet affald ud over den anvendte PE-folie ved brug af BOXTEC afdækninger.